Uupumisen ehkäisy – henkisen hyvinvoinnin lisääminen osaksi elämää

Nykyihminen tietää hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista asioista enemmän kuin ihmiset koskaan aiemmin, mutta voi silti huonommin.

Omien hyvinvointiin vaikuttavien elämäntapojen läpikäynti ja niiden muokkaaminen ei ole helppoa kiireisen elämän pyörteissä. On kuitenkin tärkeää ottaa aika asian pohtimiselle nyt heti ja tehdä ennaltaehkäiseviä toimia, koska se on silti paljon helpompaa nyt kuin sairastuttua. Lisäksi on ihanaa elää elämäänsä hyvinvoivana!

Asioihin tarttumista ei tarvitse tehdä yksin, on helpompaa tehdä muutoksia elämäntapoihin kun saa tukea ja riittävästi tietoa. Uupumisen ehkäisyn ohjelma on tehty juuri tähän tarkoitukseen, lisäämään henkistä hyvinvointia elämääsi.

Mitä on henkinen hyvinvointi?

Henkiseen hyvinvointiin kuuluu monenlaisia asioita, esimerkiksi seuraavanlaiset :

 • Tunne-elämä (millainen on henkilön tunne-elämä)
 • Oma aika (paljonko on aikaa, mitä henkilö kokee omaksi ajakseen)
 • Itsetunto (millainen on henkilön itsetunto)
 • Ajatukset / uskomukset hyvinvoinnista ja itsestä
 • Itsensä kehittäminen (miten henkilö kehittää itseään)  
 • Asennoituminen elämään ja toisiin ihmisiin
 • Unelmat ja niiden tavoittelu.

Henkisesti hyvinvoiva ihminen suhtautuu elämään myöteisesti, kokee olevansa turvassa ja on innostunut näkemään mitä elämällä on tarjottavana. Hänellä on terve itsetunto sekä ammattillisesti että yksityishenkilönä. Hän pitää huolta itsestään ja ottaa vastuun omasta elämästään. Hänen on helppo pyytää ja antaa anteeksi, sekä olla myötätuntoinen itseä ja muita kohtaan. Henkisesti hyvinvoiva ihminen osaa myös olla tekemättä mitään, rauhassa ja levollisesti.

Miten voi vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin?

Ihminen on henkinen ja fyysinen hienovarainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat siten sekä keholliset että mieleen vaikuttavat seikat. Henkistä hyvinvointia edistävät siis kehon terveyttä parantavat asiat kuten hyvät ravintotottumukset, liikunta ja lepo sekä erilaiset kehon toimintaa edistävät hoidot, kuten energia- ja äänimaljahoidot. Mieleen vaikuttavia työkaluja ovat esimerkiksi meditaation ja tietoisen läsnäolon harjoitukset sekä kokonaisvaltaiset energiahoidot. Omaan henkiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa monilla keinoilla, kokeilemalla oppii mikä niistä on paras juuri itselle.

Esimerkki Henkisen hyvinvoinnin mentorointiohjelmasta : 100 tunnin ohjelma

 • VKO 1: Tutustuminen ja syvärentoutus äänimaljahoidossa
 • VKO 2: Omat muutostarpeet uupumisen estämiseksi, suunnitelma Minä 2.0
 • VKO 3: ”Minä olen tärkeä”, kuinka itse voin vaikuttaa itseeni, meditaatio
 • VKO 4: Työkaluviikko: pureudutaan syvemmälle yhteen valittuun työkaluun
 • VKO 5: Uudet hyvinvointia tukevat harrastukset, tutustutaan erilaisiin mielialaan vaikuttaviin aktiviteetteihin ja asiakas kokeilee niistä jotain
 • VKO 6: Tutustuminen erilaisiin hyvinvointihoitoihin ja energiahoito
 • VKO 7: Muutos ei tapahdu itsestään: miten voin vaikuttaa siihen,että toimintatapani muuttuvat pysyvästi, meditaatio-harjoitus
 • VKO 8: Päätös ja dokumentaatio matkasta

100 = 12 + 88

 • 12 tuntia tukihenkilön ohjausta live- tai etätapaamisissa
 • 88 tuntia tuettavan henkilön itsenäistä työskentelyä toipumista auttavien tehtävien parissa
 • 8 viikon aikana, aikataulu sovitaan henkilökohtaisesti
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on perhonen-732x1024.jpg

Kustannukset

Esimerkkiohjelman pakettihinta 1900 euroa (sis. alv).

Hinta sisältää tapaamiset, hoidot ja sekä itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetut tehtävät ja tietopaketit.

Lisäksi veloitetaan matkakustannukset toteutuneen mukaisesti.

Tyytyväisyystakuu

Mikäli henkilö ei kolmannen tapaamiskerran jälkeen koe hyötyvänsä tapaamisista, ohjelma voidaan keskeyttää.

Kysy lisää mahdollisuuksista räätälöidä juuri oikeanlainen mentorointipaketti!