Kaikki merkittävät asiat vaativat tilaa ja aikaa – joutilaisuutta – syntyäkseen. Luovuus tarvitsee lisäksi yhteyden flow-tilaan.