Apua uupumisesta toipumiseen – oman kukoistuksen palauttaminen

Väsymys, aivojen ”sumentuminen”, näköalojen kaventuminen, kyynistyminen, ammatillisen itsetunnon lasku, motivaation ja työpaikkaan sitoutumisen asteittainen heikkeneminen, univaikeudet, paineen tunne, fyysiset kivut ja pyrkimys vetäytyä sosiaalisista kontakteista. Tunnistatko uupumisen oireet?

Uupumisen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Työterveydenhuollon tarjoaman lääketieteellisen avun lisäksi on saatavilla henkistä tukea ja mentorointia.

Henkinen tuki sisältää

 • konkreettista vertaistukea live- ja etätapaamisten muodossa,
 • oloa kohentavia ja syvärentouttavia energia- ja äänimaljahoitoja,
 • meditaation tuomisen osaksi arkipäivää yhteisten mediaatiohetkien avulla,
 • yhteisesti tehdyn suunnitelman elämäntapojen muuttamiseksi ja
 • tietoa ja ohjeita elämän tapojen muutoksen tueksi.

Työnantajan saamat hyödyt

 • Työntekijä toipuu nopeammin, jolloin sijaisjärjestelyitä ei tarvita ja tiimi pystyy palaamaan normaaliin työskentelyyn nopeammin.
 • Työntekijän riski uupua uudelleen laskee, kun hänellä on käytössä toimivat työkalut arjen- ja mielenhallintaan. Tällöin sijaisjärjestelyitä ei tarvita ja työntekijän työpanos on tehokkaampi.
 • Työntekijän suhtautuminen ja sitoutuminen työhön ovat positiivisia, kun hän ei kärsi uupumuksesta.
 • Työnantaja saa lisätietoa työntekijän tilanteesta ja pystyy näin tarvittaessa tekemään täsmällisempiä muutoksia tehtävissä tai tiimissä.
 • Työnantajan riski työkyvyttömyyden aiheuttamiin lisäkustannuksiin laskee.
 • Työntekijän kiitollisuus avunsaannista!

Esimerkki : 120 tunnin ohjelma

 • VKO 1: Tutustuminen ja syvärentoutus äänimaljahoidossa
 • VKO 2: Uupumisen syyt, nopeat muutokset ja kokonaisvaltainen Reiki-hoito
 • VKO 3: ”Minä olen tärkeä”, kuinka itse voin vaikuttaa itseeni, metsän parantava vaikutus (aktiviteetti)
 • VKO 4: Teemaviikko: pureudutaan kiperimpään haasteeseen ja tehdään siinä muutoksia sekä päivittäinen seuranta, esim. univaikeudet, keskittymisongelmat, vaikeat tunteet VKO 5: Uudet hyvinvointia tukevat asiat, valitaan joitain mieltä kohentavia aktiviteetteja ja kokeillaan niistä jotakin
 • VKO 6: Omat muutostarpeet uupumisen estämiseksi, suunnitelma Minä 2.0 ja energiahoito VKO 7: Muutos ei tapahdu itsestään: miten voin vaikuttaa siihen,että toimintatapani muuttuvat pysyvästi, meditaatio-harjoitus
 • VKO 8: Päätöslounas ja dokumentaatio matkasta

120 = 20 + 100

 • 20 tuntia tukihenkilön ohjausta live- tai etätapaamisissa
 • 100 tuntia tuettavan henkilön itsenäistä työskentelyä toipumista auttavien tehtävien parissa
 • 8 viikon aikana, aikataulu sovitaan henkilökohtaisesti

Kustannukset

Esimerkkiohjelman pakettihinta 2800 euroa (sis. alv).

Hinta sisältää tapaamiset, hoidot ja sekä itsenäiseen työskentelyyn tarkoitetut tehtävät ja tietopaketit.

Lisäksi veloitetaan matkakustannukset toteutuneen mukaisesti.

Tyytyväisyystakuu

Mikäli henkilö ei kolmannen tapaamiskerran jälkeen koe hyötyvänsä tapaamisista, ohjelma voidaan keskeyttää.

Kysy lisää mahdollisuuksista räätälöidä juuri oikeanlainen hoitopaketti!